VVD grootste partij in Vleuten-De Meern

De VVD is, in tegenstelling tot de andere wijken in Utrecht, de grootste partij van Vleuten-De Meern geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde 24,1 procent van alle stemmen in de wijk. In de gehele gemeente Utrecht haalde de VVD 13,0 procent van alle stemmen.

De uitslag in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern verschillen met de uitslag van de hele gemeente Utrecht. De linkse partijen PvdA, SP, PvdD en GroenLinks behaalde minder stemmen dan de gehele gemeente Utrecht. Rechtse partijen zoals CDA, PVV en de VVD kregen allen bijna het dubbele aantal stemmen. 

Het stemgedrag van de bewoners van Vleuten-De Meern heeft meerdere verklaringen. Inwoners van wijk verdienen gemiddeld meer dan de bewoners van Utrecht. In Vleuten-De Meern heeft slechts 10 procent van de huishoudens een laag inkomen heeft, dit is het laagste aantal van Utrecht. De VVD scoort hoog in de gemeentes waar veel mensen met een hoog inkomen wonen. Van de 23 ‘rijkste’ gemeentes in Nederland was de VDD twaalf keer de grootste bij de gemeenteraadsverkiezingen, acht keer de tweede, twee keer de derde partij en één keer de vierde partij.

Bewoners van Vleuten-De Meern voelen zich geen stadsbewoners maar dorpsbewoners

Een andere verklaring is dat bewoners van Vleuten-De Meern zich geen stadsbewoners voelen. Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern kenner Evelien van ’t Veen zegt hierover: “Bewoners voelen zich geen stadsbewoners maar dorpsbewoners, er wonen bijna geen studenten, iedereen heeft een auto en er zitten veel ondernemers. Als je kijkt naar andere buurtgemeentes is VVD ook de grootste.” Dit komt volgens van ’t Veen, doordat De Meern pas sinds 2001 bij Utrecht hoort. Daarvoor was De Meern een dorp die bij de kleine gemeente Vleuten-De Meern hoorde. Veel oude bewoners van Vleuten-De Meern hebben volgens Van ’t Veen nog steeds het dorpsgevoel. Thorvald de Geus, bewoner van Leidsche Rijn bevestigd dit: “Veel bewoners, waaronder ik stemmen uit gewoonte op de VVD.”

Daarnaast is de bouw van nieuwe windmolens op de Rijnenburg polder een pijnlijk punt voor de bewoners van Vleuten-De Meern. GroenLinks wil heel graag de polder in Rijnenburg, bij De Meern, vol bouwen met Windmolens. Dit willen zij doen omdat ze het klimaatdoel van 2030 willen halen. Het klimaatdoel houdt in dat het kabinet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent lager wilt hebben dan in 1990. Veel bewoners zijn tegen de bouw van de windmolens, omdat ze bang zijn voor de overlast die de windmolens met zich mee zullen brengen. De VVD is fel tegen de bouw van de windmolens op de polder van Rijnenburg, ook zij vinden dat het klimaatdoel moet worden gehaald, maar volgens de VVD mag dit niet ten koste van de bewoners gaan.