Het voorstel van het coalitieakkoord is gepresenteerd. Na ruim twee maanden zijn partijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Tijdens de presentatie gaven de onderhandelaars een toelichting over de nieuwe plannen voor de stad. De naam van het akkoord is: Utrecht, ruimte voor iedereen. De presentatie vond plaats op 1 juni 2018 in het gebouw van stichting Alle Nederlanders Naar Energieneutraal en stond onder leiding van Marc de Boer.

Veel mensen waren aanwezig in het kleine zaaltje naast de jaarbeurs. Marc de Boer nam het woord en vertelde wat er allemaal ging gebeuren tijdens de presentatie. Na de korte introductie ging het woord naar Heleen de Boer, lijsttrekker van GroenLinks. Ze vertelde de zaal dat de coalitiepartijen tijdens de onderhandelingen veel met bewoners en experts hebben gepraat. Veel van hen waren volgens Heleen de Boer aanwezig en dat was volgens haar een positief teken. “We hebben lang onderhandeld om tot een akkoord te komen. Dat komt mede doordat we met allerlei bewoners en experts wilden praten. Het heeft geleid tot een akkoord waar we alle drie trots op zijn en we zijn blij dat er vandaag zoveel belangstelling voor is.” aldus Heleen de Boer.

Na het ondertekenen van de het akkoord door de lijsttrekkers van D66, ChristenUnie en GroenLinks werd het rapport overhandigd aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. “De kiezer heeft gesproken. Ik wens deze stad de komende vier jaar een goede vruchtbare en ‘ruimte voor iedereen’ periode.” aldus van Zanen.

De politieke leiders gaven één voor één een korte toelichting. Volgens Heleen de Boer is GroenLinks vooral blij met dat de coalitie werk maakt van de klimaat verandering. “We gaan investeren in gasloze energie en in schone mobiliteit. Dat is echt wat de stad nodig heeft.” Maarten van Ooijen is namens de ChristenUnie vooral te spreken over ‘het zorgzame gezicht’ van het coalitieakkoord. “De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie zich ingezet tegen de overbelasting van mantelzorgers en vóór betere zorg. We geven oudere in dit akkoord een waardige plek om oud te worden.” Klaas Verschuure, D66: “We gaan ons inzetten voor prettig en betaalbaar wonen, door veel te bouwen voor midden- en sociale huur. Daarnaast gaan we het beste onderwijs van de provincie Utrecht realiseren. Dit gaan we doen door het leraren te kort aan te pakken en talentontwikkeling.”

In het akkoord is veel aandacht voor duurzaamheid van de stad. De coalitiepartijen hebben bijvoorbeeld de ambitie om in het poldergebied van Rijnenburg de grootschalige opwekking van lokale duurzame energie mogelijk te maken. Ook ligt de nadruk op het oplossen van de problemen op de overspannen woningmarkt. Zo wil nieuwe college bij Leidsche Rijn Centrum de hoogte in bouwen voor goede openbare ruimte en meer beschikbare woningen. Daarnaast is Cultuur een belangrijk onderwerp in het akkoord. De coalitie gaat onderzoeken of een er een jongerencultuurhuis in Vleuten-De Meern kan worden gerealiseerd.

Niet iedereen is blij met het nieuwe linkse college. Op de site van de VVD Utrecht schrijft de partij: “De plannen van de nieuwe links-christelijke coalitie pakken desastreus uit voor de gewone Utrechter. De belastingen gaan omhoog en de stad gaat op slot.” Ook Sander van Waveren, lijsttrekker van CDA Utrecht, heeft zijn twijfels bij het nieuwe akkoord. Daarnaast vindt hij het 50-pagina tellende rapport vaag en links. “OZB omhoog, parkeerbelasting omhoog, toeristenbelasting omhoog. Verhoging liggeld boten. Voor als u nog twijfelde of het een links college was.” Aldus Sander van Waveren op twitter.

De gemeenteraad stemt 7 juni over de plannen. Het nieuwe college moet een meerderheid in de raad krijgen voordat het nieuwe akkoord daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.