Het aantal verkeersongelukken in de Meern is de afgelopen jaren flink toegenomen. In drie jaar tijd zijn er meer 174 ongelukken geteld. Het kruispunt op de Castellumlaan en de Zandweg is het gevaarlijkste kruispunt van het dorp.

Het kruispunt wordt een zogeheten black spot genoemd, oftewel een plaats waar de verkeersveiligheid laag is. Een plaats is een black spot als er in een periode van drie tot vijf jaar minimaal tien ongelukken zijn gebeurd. Een definitie die ook nog vaak gebruikt wordt, gaat uit van zes letselongevallen in een periode van drie jaar.