De gemeente Utrecht streeft erna om 35% van alle nieuwbouw sociale woningen te maken in plaats van 20%, het percentage wat de voorgaande jaren de norm was. Gebeurt dit ook echt en is dat genoeg om de verminderende diversiteit in de wijk tegen te gaan? Marije Eleveld, voorzitter van Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) vertelt hoe het er in Leidsche Rijn aan toe gaat.

In Leidsche Rijn worden er allerlei nieuwe, mooie en moderne appartementencomplexen gebouwd, maar niet iedereen kan zich de prijs van deze luxe woningen veroorloven. Hierdoor komen er alleen mensen met hoge inkomens, en dus ook hoog opleidingsniveau, op de wijk af. Dit haalt de diversiteit in Leidsche Rijn naar beneden. Eleveld benadrukt het belang van een veelzijdige wijk. Ze vertelt over het beleid van de gemeente, de onlangs gemaakte prestatieafspraken en hoe dit Leidsche Rijn beïnvloedt.

Ook heeft de STUW in 2017 een open brief naar de gemeente geschreven waarin de stichting pleitte voor meer sociale huurwoningen. Eleveld zegt dat er na de open brief aan de gemeente op papier wel verbetering is gekomen, maar dat er in de praktijk weinig bijgebouwd is. Echter heeft ze er nu wel vertrouwen in dat de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de gemeente ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.