Een gemiddeld persoon produceert bijna 5 kilo afval per week. Veel van dit afval is geschikt voor hergebruik. Het kan bijvoorbeeld als grondstof dienen voor nieuwe producten. Daarom is het goed als iedereen afval beter scheidt en het wordt gerecycled. Met 'Het Nieuwe Inzamelen' wil de gemeente Utrecht deze afvalscheiding verbeteren. Veel wijken zijn hier al mee gestart en na de zomer is ook Vleuten aan de beurt. Carice Bac werkt bij de gemeente Utrecht en is een van de hoofdverantwoordelijke van 'Het Nieuwe Inzamelen'. Zij beantwoordt veelvoorkomende vragen rondom deze nieuwe methode.

Wordt de nieuwe methode in heel Nederland ingevoerd of alleen in Utrecht?
“De overheid heeft heel Nederland opgedragen om de hoeveelheid afval te verminderen. Hoe dat gebeurt, mogen de gemeenten zelf bepalen. Niet elke gemeente kiest ervoor om met kliko’s en ondergrondse containers te werken. Er zijn bijvoorbeeld ook gemeenten die kiezen om tarieven voor het afval in te stellen. De hoeveelheid afval verminderen, is best lastig. We zitten nu op gemiddeld 235 kilo per persoon, per jaar. Maar met ‘Het Nieuwe Inzamelen’ hopen we naar 150 kilo per persoon, per jaar te gaan. In de wijken waar het al is ingevoerd, zien we dat we al een heel eind komen.

Op deze manier proberen we mensen zoveel mogelijk afval te laten scheiden en hopen we dat er weinig restafval overblijft.

 Wat is ‘Het Nieuwe Inzamelen’?
“In Vleuten en in grote delen van Utrecht halen onze vuilnismannen het restafval nog steeds op. Dat is niet goed voor het milieu. Wij hebben daarom als gemeente besloten om over te stappen op ondergrondse containers voor restafval en de invoering van kringlooppunten voor andere soorten afval. Inmiddels is de bevolking van Vleuten al bekend met kringlooppunten voor afval zoals: glas, papier en plastic. Na de zomer worden de containers voor het restafval in gebruik genomen. Vanaf dat moment moeten de bewoners van Vleuten het restafval zelf naar de ondergrondse containers brengen. Op deze manier proberen we mensen zoveel mogelijk afval te laten scheiden en hopen we dat er weinig restafval overblijft. Dus alleen het restafval moeten de bewoners zelf wegbrengen, de andere soorten afval halen we bij hen aan huis op.”

Vinden mensen het niet teveel gedoe om naar de ondergrondse containers te lopen?
“Vele zien er juist het voordeel van in. We halen namelijk nog steeds het merendeel van het afval bij ze op en dat wordt vervolgens hergebruikt. Als mensen het allemaal goed scheiden, blijft er weinig restafval over, ten opzichte van het herbruikbare afval. Mensen vinden het dan veel minder erg om die afstand te lopen. Verder proberen we rekening te houden met de afstand tot het inzamelpunt. Zo plaatsen we de containers maximaal 125 meter van iemands woning.

Met deze nieuwe methode is de verandering echt zichtbaar.

Helpt de nieuwe methode wel om afval beter te scheiden, want mensen kunnen nog steeds alles in een kliko gooien?
“In alle wijken waar we ‘Het Nieuwe Inzamelen’ al hebben ingevoerd, kunnen we zien dat er veel minder restafval overblijft. Dus met deze nieuwe methode is de verandering echt zichtbaar. Maar natuurlijk willen we niemand in Utrecht dwingen om je afval beter te scheiden. Het is ieders vrije keus of ze eraan willen bijdragen. Wat we natuurlijk wel hopen, is dat we ze overtuigen dat recycling goed is en we op deze manier beter met onze grondstoffen omgaan.

Zo krijgen we geen overvolle of juist hele lege containers.

 Waarom krijgen bewoners een pas om de ondergrondse container te kunnen openen?
“Ze krijgen een pas om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de containers. We zorgen voor een goede spreiding per wijk, zodat elke container een beetje gelijkmatig gevuld wordt. Zo krijgen we geen overvolle of juist hele lege containers. De ervaring leert dat we zonder pasjes een scheve verdeling krijgen. Ook kunnen bedrijven dan denken dat het een handige manier is om van hun bedrijfsafval af te komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mensen waren wel bang dat we met de pasjes zouden kunnen registreren hoeveel keer zij de container gebruikten. Dat doen we niet, wel kunnen we zien hoe vaak de container wordt geopend, want zo weten we wanneer die geleegd moet worden. Maar wie de container opent, kunnen we niet achterhalen.