In de periode van 10 tot en met 16 november vond de collecteweek van Het Gehandicapte Kind plaats. Gerben van de Kraats en zijn dochter Rosalie liepen voor dit goede doel collecte. Wat was hun ervaring tijdens het lopen? Waren mensen gul?

Ondanks dat het percentage van het BBP dat aan liefdadigheid wordt besteed afneemt, is er in 2019 door het hele land 865.906 euro opgehaald voor Het Gehandicapte Kind.

Het Gehandicapte Kind staat ingeschreven bij het CBF, het CBF is toezichthouder van de goede doelen. De stichting krijgt van het CBF een collecteweek toebedeeld. Zonder vergunning mogen goede doelen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening niet collecteren.