De gemeente Utrecht wil na de zomer van 2018 ‘Het Nieuwe Inzamelen’ in Vleuten invoeren. Dat betekent dat er onder andere ondergrondse restafvalcontainers geplaatst gaan worden. Donderdag 31 mei vond er een informatieavond plaats over de voorgestelde locaties van de containers. Bewoners waren tussen 10.00 - 13.00 uur en 19.00 - 21.00 uur welkom voor vragen of eventuele opmerkingen, in wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

‘Het Nieuwe Inzamelen’ houdt in dat de gemeente Utrecht stopt met het ophalen van kliko’s met restafval en in de plaats daarvan ondergrondse containers plaatst. Verder krijgen huishoudens in laagbouwwoningen drie vuilnisbakken aangeboden voor: papier, gft en plastic. Op deze manier willen ze mensen stimuleren om meer afval te scheiden. Daarnaast wordt het inzamelen van grondstoffen uit afval verbeterd. De kliko’s moeten door de bewoners naar de verzamelplaatsen in de buurt worden gebracht. Voor de ondergrondse restafvalcontainers krijgen bewoners een pas om de container te kunnen openen. Door het geven van pasjes kan er geen misbruik gemaakt worden, door mensen die niet in de buurt wonen. In Utrecht is het de bedoeling dat er ruim zestienhonderd containers worden geplaatst. In vele wijken van Utrecht zoals Lunetten en Terwijde is dit beleid al ingevoerd.  

De aangegeven locaties voor kliko’s en ondergrondse containers.
Sara Assarrar

In Vleuten zijn er al tien ondergrondse containers geplaatst. Het plan is dat daar nog ongeveer 38 bijkomen. Het is de bedoeling dat de ondergrondse containers dichtbij de bewoners in de straten worden geplaatst. De gemeente heeft ongeveer drie jaar lang onderzoek gedaan naar geschikte locaties. Zo houden ze bijvoorbeeld rekening met de loopafstand. Op basis van hun onderzoek hebben ze ideale locaties uit kunnen kiezen om de containers te plaatsen. De intentie van de informatieavond was om te kijken wat de bewoners van deze locaties vinden. Als er veel bezwaar is tegen een bepaalde plek, zou die nog gewijzigd kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomst vroegen bewoners zich vooral af waarom er pasjes nodig zijn om de ondergrondse container te openen. Verder lieten ze vooral weten dat ze de afstand tot de containers op sommige locaties te ver vinden. “Ons definitieve plan voor veranderingen wordt op dit soort avonden bijna altijd gewijzigd door opmerkingen van bewoners”, laat Carise Bac weten, leidinggevende van Unit Projecten voor de gemeente Utrecht. “Wij waarderen het als mensen hun mening delen. Als niemand er wat van zegt, gaan wij ervan uit dat ze er geen problemen mee hebben. Maar soms komt het weleens voor dat mensen iets wel vervelend vinden en er vervolgens niets van zeggen. Terwijl als ze het laten weten, kunnen wij het in behandeling nemen”, voegt Bac eraan toe. Wat de bewoners, uit heel Utrecht wel duidelijk aangaven, was dat de gemeente geen rekening houdt met mensen die slecht ter been zijn. Bac daarentegen liet weten dat ze er wel degelijk rekening mee hebben gehouden. “Wij plaatsen de containers niet verder dan 125 meter van de huizen. Ook krijgen bewoners die slecht ter been zijn de mogelijkheid om een extra pasje aan te vragen. Op die manier krijgen mensen die hen helpen ook een eigen pasje”, geeft ze aan. Bewoners die op donderdag 31 mei niet aanwezig konden zijn, krijgen de gelegenheid om op 5 juni tussen 15.00 – 20.00 uur nog langs te komen voor eventuele vragen of opmerkingen.