Automobilisten rijden te hard op de Schoolstraat in Vleuten, wat zorgt voor overlast bij buurtbewoners. Om dit tegen te gaan heeft de gemeente Utrecht eerder al wegversmallingen, een rotonde en een snelheidsweergave ‘smiley’ geplaatst. Deze maatregelen hebben onvoldoende geresulteerd in het afnemen van de rijsnelheid. Daardoor heeft het College van de gemeente Utrecht besloten de Schoolstraat opnieuw in te richten. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor al in volle gang.

De Schoolstraat is een ruim zeven meter brede, 30 kilometer per uur weg die Vleuten en Maarssen aan elkaar verbindt. Dagelijks rijden er zo’n 7800 motorvoertuigen op de route Maarssenseweg – Schoolstraat. “Automobilisten kiezen vaak de makkelijkste in plaats van de snelste route. Dat is ook bij deze straat het geval”, aldus Monique van Kampen, projectmanager van de gemeente Utrecht. “Op dit moment ziet de Schoolstraat er niet uit als een weg waarvan de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. Met de herinrichting moeten automobilisten het gevoel krijgen dat ze door een dorp rijden.”

Om de Schoolstraat van de verkeersdrukte te ontlasten, is er door de gemeente Utrecht besloten om maatregelen te nemen. In 2014 zijn er meerdere wegversmallingen geplaatst en is de straat, op verzoek van de bewoners, voorzien van een snelheidsweergave ‘smiley’. Vervolgens is er in oktober 2017 aan het eind van de straat een rotonde geplaatst. Uit de jaarlijkse verkeersmetingen van de gemeente Utrecht is gebleken dat met deze maatregelen de rijsnelheid nog niet voldoende is afgenomen. Daarom is besloten om de maatregelen uit de tweede fase, de herinrichting van de straat, in werking te zetten. Mocht dit wederom de rijsnelheid niet doen verminderen, past de gemeente een eventuele derde fase toe. Deze fase bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op de Verbindingsweg – Maarssenseweg.

In april 2017 heeft de gemeente Utrecht buurtbewoners van de Schoolstraat drie mogelijkheden voor de herinrichting van hun straat voorgelegd. Bij de eerste mogelijkheid delen de weggebruikers de ruimte van de straat. De wegversmallingen bij nummer 44 en 73 worden verplaatst naar de andere zijde van de weg. Aan de huidige fietsstroken verandert niks, waardoor de uitstraling van de weg gelijk blijft. Bij mogelijkheid twee komt er door de verbrede fietsstroken meer ruimte voor fietsers en is er minder ruimte voor automobilisten. Ook bij deze mogelijkheid blijft de uitstraling van de straat onveranderd. De meerderheid van de buurtbewoners heeft echter gekozen voor mogelijkheid drie: een dorpse Schoolstraat. Na de herinrichting delen fietsers en auto’s dezelfde rijbaan. De extra ruimte die hierdoor vrijkomt, komt ten goede aan de trottoirs en extra groen langs de straat. Voorop staat het verlagen van de rijsnelheid van automobilisten, maar andere doelstellingen van deze invulling van de herinrichting zijn het verbeteren van de leefbaarheid in de straat en de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast past deze inrichting beter bij een 30-kilometerzone en is er aan de uitstraling van de weg te zien dat het gaat om een dorpse straat.

“We zijn als gemeente beperkt in de mogelijkheden omdat er geen verkeersdrempels of -plateaus geplaatst kunnen worden. De oude woningen aan de Schoolstraat zijn niet geheid, waardoor bewoners mogelijk last kunnen hebben van trilling op het moment dat auto’s over deze verkeersdrempels rijden”, aldus Van Kampen. Daarnaast kan er van de Schoolstraat ook geen fietsstraat gemaakt worden, omdat er meer auto’s dan fietsers doorheen rijden. De eerste voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting zijn in volle gang. Vanaf september gaat de Schoolstraat op de schop. De weg zal mogelijk voor automobilisten een bepaalde periode onbereikbaar zijn. De gemeente Utrecht verwacht dat de werkzaamheden eind 2018 klaar zijn.

De Schoolstraat eind 2018 na de herinrichting.