LEIDSCHE RIJN – Leeuwesteyn wordt een duurzame, groene woonwijk met 950 tot 1100 woningen aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal. Het accent ligt op een gezonde leefomgeving, een natuurlijke ruimte en water.

Margien Oepts stedenbouwkundige van adviesbureau voor stedenbouw en landschap BGSV zegt dat tijdens de bouw de focus wordt gelegd op de gezondheid van de toekomstige bewoners. ‘’Zo worden de huizen op een locatie gebouwd, die makkelijk met de fiets en te voet bereikbaar zijn. Ook zullen er verschillen in hoogte zijn, zoals vele trappen en hellingen. Dat zal er voor zorgen dat de bewoners meer aan lichaamsbeweging doen.”

Langs het kanaal en rondom de huizen wordt aandacht besteed aan groen, bomen, natuurlijke speelplekken en waterbergingen. Het water zal door straatstenen die niet recht naast elkaar staan, gemakkelijker worden opgenomen in de bodem.

Begin 2016 is het raadsvoorstel van Leeuwesteyn, waar deze plannen in zijn verwerkt, in behandeling gegaan. Wie meer informatie wil over de woonwijk, kan terecht op de website van de Gemeente Utrecht.