De gemeente Utrecht organiseert op 17 mei een werkbijeenkomst in theater De Schalm in De Meern om met belanghebbenden (meervoud) in gesprek te gaan over de plannen voor Rijnenburg. De gemeente wil het poldergebied ten zuiden van De Meern gebruiken voor de productie van duurzame energie. Omwonenden zien echter grote bezwaren in de grootschalige inzet van windmolens en hebben zich verenigd in de belangenvereniging Buren van Rijnenburg.

In 2016 hebben 171 landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In Nederland wordt veel elektriciteit niet duurzaam opgewekt, waardoor we niet aan de afgesproken CO2-norm voldoen. Daarom moeten gemeentes op zoek naar alternatieven voor het grootschalig opwekken van groene energie. De bouw van windmolens is een omstreden onderwerp in het gebied rond Rijnenburg. Verschillende politieke partijen, waaronder de drie partijen die een nieuwe coalitie aan het vormen zijn: ChristenUnie, GroenLinks en D66, zijn voor de bouw van windmolens omdat ze de klimaatdoelen willen behalen. Echter zijn veel omwonende van het gebied bang voor de overlast van de molens.

De aankomende coalitie doet geen recht aan de mening van heel Utrecht

De Buren van Rijnenburg is een belangenvereniging die tegen de bouw van windmolens is, ze zijn bang dat de windturbines veel geluidsoverlast, slagschaduw en lichthinder voor omwonenden zullen veroorzaken. Volgens Henk Diemer, woordvoerder van de Buren van Rijnenburg, gaat de gemeente niet eerlijk te werk en luisteren ze niet naar de tegenargumenten van omwonenden. Dit heeft geleid tot het terugtrekken van enkele leden van de uitwerkingsgroep. Deze groep wordt gevormd door een aantal betrokken bewoners van het gebied. Onlangs zijn zes van de dertien leden opgestapt omdat er, volgens hun, onvoldoende wordt geluisterd naar hun voorstellen en argumenten. Ze schrijven in een open brief: “Kanttekeningen van de uitwerkingsgroep worden voor kennisgeving aangenomen, zonder uitleg waarom er niets mee wordt gedaan. De voorliggende scenario’s en het proces van totstandkoming kunnen niet op enthousiasme rekenen bij de meeste leden van de uitwerkingsgroep. Toch wordt dit, onder andere door raadsleden, wel zo geventileerd naar de buitenwereld. Er wordt bewust een verkeerd beeld geschetst. Wij willen hierdoor onze naam er niet aan verbinden en hebben daarom besloten de uitwerkingsgroep te verlaten.”

Daarnaast krijgen de Buren van Rijnenburg, na aanvraag, geen tafel of standje op de werkbijeenkomst in De Schalm. De vereniging was van plan om tijdens de bijeenkomst hun argumenten tegen de windmolens aan de bezoekers duidelijk maken. Ze schrijven hierover op hun site: “Wij constateren dat de Buren van Rijnenburg opnieuw is buitengesloten van enige volwassen vorm van burgerparticipatie. Er blijkt nog steeds geen goed proces voor participatie met de omgeving te bestaan. Op deze werkbijeenkomst is er geen hoor en wederhoor mogelijk bij ons, en dat is dus een heel bewuste keuze van de gemeente.”

Volgens de Buren van Rijnenburg is het verschil in het stemgedrag tussen Vleuten-De Meern en de rest Utrecht een belangrijke reden van probleem. In Vleuten-De Meern wordt rechtser gestemd dan in de andere delen van Utrecht. Het aankomende college bestaat uit de partijen D66, ChristenUnie en GroenLinks, zij zijn niet tegen de windmolens. Diemer zegt hierover: “De aankomende coalitie doet geen recht aan de mening van heel Utrecht. Bij de drie grootste partijen in Vleuten-De Meern zitten VVD en CDA, samen goed voor 34,7 procent van alle stemmen. Deze partijen zijn beiden tegen de bouw van windmolens.” Volgens Diemer kunnen de grootste partijen in Vleuten-De Meern, naar alle waarschijnlijkheid alleen maar opereren vanuit de oppositie.

Gezien de verschillende standpunten en belangen wisten we op voorhand dat het een complex proces zou worden

Martijn van Raay, Adviseur Bestuurscommunicatie bij de Gemeente Utrecht, zegt dat de gemeente het jammer vindt dat de Buren van Rijnenburg het op deze manier ervaren. Hij zegt dat de vereniging is uitgenodigd om op 17 mei na afloop van de werkbijeenkomst om de tafel te gaan om samen met de gemeente en belanghebbenden partijen in gesprek te gaan. Daarnaast zegt hij dat visies van bewoners weldegelijk worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.

Wethouder Lot van Hooijdonk schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat ze zich door de halvering van de uitwerkingsgroep grote zorgen zorgen maakt over de inspraakmogelijkheden van de betrokkenen. “Het participatieproces is door alle betrokkenen als cruciaal aangemerkt. Gezien de verschillende standpunten en belangen wisten we op voorhand dat het een complex proces zou worden. Onze inzet was om met onafhankelijke begeleiding en met ondersteuning van een ontwerpbureau en onafhankelijke deskundigen te kunnen komen tot één of meerdere scenario’s.” aldus Lot van Hooijdonk. De wethouder gaat in gesprek met de uitwerkingsgroep om uit de eerste hand te horen hoe zij de communicatie met de gemeente hebben ervaren.