Dit was het liveblog van het Debat wijkraad Leidsche Rijn/Vleuten, De Meern. Op onze site volgen nog verschillende verslagen van dit debat.

22:24
Na het sluiten eindigt het debat nog met een hevige discussie. PUBLIEK: “Ik ben teleurgesteld in het college dus ik ga uit protest stemmen op de PVV.” Hierop sluit de PvdA lijsttrekker af met een emotioneel pleidooi. PvdA: “Doordat je teleurgesteld bent in het college wil je ook minder islamieten?”

22:19
Gespreksleider Cees Grimbergen eindigt dit debat met het peilen van de meningen binnen de zaal. Hiermee willen wij ook graag deze liveblog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot ziens!

22:13
Senioren Utrecht vindt dat er meer gekeken moet worden naar wat er speelt in kleine groepen: “Ga bijvoorbeeld ouders van kinderen erbij betrekken.”

22:11
Stadsbelang beweert dat een vrouwelijk lid van D66 een aantal plekken moest opschuiven vanwege haar uitspraken over de tippelzone. Dit leidt tot een hevige discussie met zijn tegenstander.

22:09
Stadsbelang zegt dat publieksparticipatie vaak goed gaat, maar ook nog vaak niet goed gaat.

22:08
CDA: “De coalitie heeft zich echt ingezet voor publieksparticipatie.” Hij vindt het wel jammer dat de positie van wijkraden minder is geworden.

22:07
PVV: “Het is heel herkenbaar, we moeten gewoon meer luisteren naar inwoners. Daarom moeten we een bindend referendum invoeren.”

22:04
Onderwerppitcher Xander Coolen vindt dat partijen actiever de wijk in moeten gaan en meer moeten luisteren. Daarnaast is hij van mening dat politici soms nog ‘tandeloos’ zijn. Ten slotte vindt hij dat de partijen moeten zorgen dat wethouders de wijk in gaan.

22:02
Het laatste onderwerp van vanavond is burgerparticipatie.

21:59
PUBLIEK: “Hier zijn wij het niet mee eens, want wij willen juist gemengde buurten en dit is niet hoe je dat bereikt.”

21:58
Volgens de SP is dit in andere projecten bijgelopen.

21:57
PUBLIEK: “De gemeenteraad heeft bedongen dat er in de nieuwbouw Haarzicht 50% sociale huur zou zijn, dit is na de grondverdeling echter maar 6% of 7% gebleken. hoe zit dit?”

21:55
Student&Starter willen het nu graag hebben over de huizenvoorziening voor starters. Deze zijn er gewoon veel te weinig binnen de stad Utrecht “Wij moeten als Utrecht iedereen het huisje kunnen geven dat hij zoekt.”

21:53
DENK zegt dat mensen die uit hun huis worden gedrongen door buitenlandse investeerders kunnen nergens heen. Niet naar leidsche rijn en zeker nergens binnen de stad

21:52
SP: we zitten met een enorm tekort aan sociale huurwoningen. Dit hebben we de afgelopen 4 jaar maar voor stukjes kunnen inhalen

21:51
De Senioren Utrecht pleit voor woningen die voor de helft gevuld zijn met starters en voor de andere helft met senioren. Rij strijden voor gemeleerde buurten. niet alleen op ethisch gebied maar ook op gebied van leeftijd

21:50
Student&Starter zegt dat Utrecht enorm snel groeit. Hierdoor willen wij zo snel mogelijk vol inzetten om enorm veel bouwen. deze bouw moet volledig ingezet worden om de middeldure huur. Hier gaan zij voor strijden zeggen zij. dat zal ook duurzaam gebeuren

21:48
Volgens de SP is er een groot probleem binnen de nederlandse grondpolitiek. Dit probleem is ontstaan in de jaren ’70. de gemeente moet meer grond in eigen handen houden totdat deze echt wordt bestempeld als bouwgrond

21:45
De tijd is bijna om maar we hebben pas 3 onderwerpen gehad. Partijen die nog niet hebben gesproken worden nu aangewezen voor woningbouw want het debat is wel afgelopen om 22:00

21:36
PUBLIEK: “Er wordt door de politiek niet geluisterd naar de bewoners over de windmolens.”

21:34
Student &Starter wil stroom opwekken met zonne-energie, maar ook graag windenergie.

21:33
DENK en Senioren Utrecht willen het in zee

21:32
De PVV zegt dat de windmolens niks opleveren.

21:31
Volgens het publiek worden de windmolens een groot politiek punt in de toekomst. Dit merk je in de zaal door de rumoer die ontstaat.

21:30
D66 vindt het wel heel belangrijk om goed te kijken naar duurzame energie, maar er moet heel goed geluisterd worden naar de bewoners.

21:29
Volgens de CU moet er een alternatief komen voor aardgas en olie.

21:28
PvdD is voor windmolens maar niet als mensen er overlast van hebben.

21:27
Nu wordt de nadruk gelegd op windmolens. Het publiek reageert hier furieus op, want zij vinden het zonde om heel centraal Nederland vol te bouwen met torens hoger dan de Dom.

21:24
D66 wilt dat mensen het makkelijker maken om mensen te laten kijken wat mensen aan hun eigen huis te kunnen doen. Ook willen ze inzetten op duurzaamheid met duurzame stadverwarming. ook hij brengt isolatie terug in zijn pleidooi.

21:23
Volgens GL moeten er energieneutrale huizen komen. Hulp om te kijken naar wat mensen aan hun huis kunnen verbeteren. Daarnaast moeten we kijken naar het verwekken van duurzame energie in de stad.

21:22
PvdA: “De samenleving moet energie neutraal worden. Hier zijn in heel de wereld afspraken over gemaakt dus utrecht moet zich hier ook aan houden. Gelukkig is er in Leidsche Rijn veel nieuwbouw, wat goede isolatie betekent, maar groene energie moet voor iedereen beschikbaar zijn.”

21:21
CU wilt heel graag dat gemeente Utrecht koploper is in duurzaamheid, niet alleen qua energie opwekken maar ook bij het energiezuinig bouwen van nieuwe huizen. Veel op de fiets doen!

21:20
PvdD: “Stadsverwarming is totaal niet duurzaam en de gemeente moet gaan investeren in het aanpassen van die warmteopwekking in Utrecht, anders betalen we hier later de tol voor.”

21:18 
De partijen die meedoen aan deze ronde zijn PvdD, CU, PvdA, GL, D66.

21:17
Vraag aan partijen: hoe zien de deelnemers de verwarming van de stad Utrecht de komende vier jaar?

21:15
Volgende onderwerp: klimaat. Het onderwerp wordt ingeleid door Bart van den Heuvel van stichting Stadsverwarming. volgens hem is de stadverwarming in Utrecht volledig achterhaald. hier is ook niet vanaf te komen. Ook is dit slechter voor het milieu.

21:11
Mensen uit het publiek voelen zich nu buitengesloten uit Utrecht omdat de problemen vaak veel eerder worden opgelost binnen de stad dan buiten de stad. Volgens de PvdA hebben zij een punt en hier moet iets aan gedaan worden volgens hen. Met concrete oplossingen komen zij niet.

21:08
Wat DENK betreft moet de tram naar de Uithof uitgebreid worden naar Leidsche Rijn.

21:06
CU zegt dat het inderdaad nu nog geen probleem is en dat dit niet een probleem voor de gemeente is maar meer voor de regio.

21:03
PUBLIEK: “De politici zeggen dat het uitgeloot worden van leerlingen geen probleem is. Dit is waar, maar het is wel een probleem aan het worden.”

21:00
PUBLIEK: afgelopen jaar was slechts 5% uitgeloot bij hun eerste keuze. Dit is goed maar er moet meer vooruit gekeken worden. Scholen hebben vaak een ander idee van wat kinderen nodig hebben dan ambtenaren, dit moet beter.

20:59
Ten eerste verwacht DENK wel zes zetels te halen in de gemeenteraad. Zij zijn voor gelijkheid voor iedereen in het onderwijs. Hier gaat het om stages, nieuwe scholen en adviezen richting de middelbare school. Ook geeft hij aandacht aan het oprichten van islamitische scholen.

20:56
ChristenUnie zegt dat ze voor kiesvrijheid voor de ouders voor de school zijn, maar ze zegt dat het probleem ‘een tekort aan plaatsen op scholen’ meevalt in Leidsche Rijn.

20:53
Volgens PvdA is er een tekort aan voorzieningen waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Geen tochtige skatebaan, maar een plek om echt samen te komen. “Ik hoop dat mensen in de toekomst verliefd kunnen worden in Leidsche Rijn, niet alleen op Leidsche Rijn.” Hiermee bedoelt hij dat kinderen ook soms weg kunnen naar een plek om samen te komen met leeftijdsgenoten.

20:51
VVD zegt dat het gebrek aan plekken op school een probleem is omdat iedereen volgens hem een plek in Utrecht moet kunnen hebben. Dit kan bijvoorbeeld door meerdere schoolgebouwen neer te zetten.

20:49
de D66 deelnemer is niet bekend met het eerder genoemde probleem, wel zegt hij dat D66 echt een onderwijspartij is. een probleem dat hij wel noemt is het weigeren van kinderen als zij niet wonen binnen een gemeente.

20:46
Er is een bekend tekort aan middelbaar onderwijs in Leidsche Rijn, hierdoor moeten kinderen naar scholen buiten Utrecht. Wat willen de deelnemers hieraan doen.

20:43
We gaan over op het volgende onderwerp: Onderwijs!

20:42
Een vraag uit het publiek richt het debat meer op het openbaar vervoer, maar hier willen de partijen geen tijd aan besteden.

20:41
Lars Roodenburg zegt dat er simpelweg meer geld naar verkeersveiligheid toe moet. Daarnaast vindt hij dat auto’s beter moeten oppassen voor fietsers. hier ligt volgens hem het probleem.

20:40
Rachel Streefland geeft vanuit het publiek een voorbeeld waarbij burgers hebben samengewerkt met de gemeente waar het wel goed ging. Niet alles gaat zo slecht dus volgens deze partij. Wel vindt zij dat er meer geld nodig is.

20:40
Cees Bos geeft een voorbeeld van bromfietsers op fietspaden die daar niet harder mogen dan 30 km/u. Dit moet volgens hem gecontroleerd worden door handhavers.

20:39
Sander van Waveren komt met een harde reactie op Dimitri Gilissen, die zei alleen alle plannen van GroenLinks aanhouden, maar dit werkt volgens deze partij niet.

20:38
Volgens Dimitri Gilissen is er vaak niet genoeg geld om dingen op te lossen.

20:36
Vraag uit het publiek: “Gaat u als raadslid wel eens op bezoek naar mensen die problemen hebben met het verkeer?”

20:32
Volgens Cees Bos wordt er door ambtenaren niet geluisterd naar de burgers.

20:27
Maarten van Heuven van de PvdD, die de afwezige Anne Sasbrink vervangt zegt dat in Leidsche Rijn veel verkeersonveiligheid is, automobilisten gebruiken wegen als racebaan. PvdD wil ruimere fietspaden, meer voorrang voor fietsers en de stad autoluw maken om zo ook bij te dragen het milieu.

20:26
Cees Bos van stadsbelang Utrecht ziet veel verkeersonveilige punten waar iets aan moet gebeuren. Hij wilt meer financiële ruimte om onveilige punten op te kunnen lossen.

20:23
Sander van Waveren, lijsttrekker CDA, zegt dat het hem stoort dat dit soort dingen niet opgelost worden, terwijl er wel veel geld gaat naar andere projecten zoals de Uithoflijn.

20:20
Volgens Dimitri Gilissen, lijsttrekker VVD moet de gemeente meer budget beschikbaar maken om verkeersonveilige punten veilig te maken.

20:17
Volgens haar spelen  er veel belangen mee waardoor het moeilijk is om dingen voor elkaar te krijgen met betrekking tot verkeersveiligheid. Verder geeft ze een aantal voorbeelden die wel goed gegaan zijn zoals punten bij scholen.

20:10
Oud raadsvoorzitter Roel Meeuwsen pitcht het eerste onderwerp: verkeersveiligheid. Volgens hem zijn er teveel verkeersonveilige punten in Leidsche Rijn. Als ze het aanstippen bij de gemeente wordt er niet geluisterd. Heleen de Boer, lijstrekker GroenLinks, komt naar voren.

20:03 Schema
Dit is het schema van vanavond:

Ronde 1 gaat over Verkeersveiligheid met als deelnemers: VVD, GroenLinks, CDA, SB 030 en PvdD
Ronde 2 gaat over Jeugd en Scholen met als deelnemers: D66, VVD, PvdA, CU en DENK
Ronde 3 gaat over Duurzame Energie met als deelnemers: D66, GroenLinks, PvdA, CU en PvdD
Ronde 4 gaat over betaalbaar wonen met als deelnemers: GroenLinks, SP, S&S, DENK en Senioren Partij
Ronde 5 gaat over participatie met als deelnemers: GroenLinks, SP, CDA, SB 030 en Senioren Partij

19:45 Partijen
De deelnemers van vanavond zijn:

D’66: Lars Roodenburg
Groen Links: Heleen de Boer
VVD: Dimitri Gilissen
CDA: Sander van Waveren
PvdA: Mounhim Tahtahi
PvdD: Anne Sasbrink
Stadsbelang Utrecht: Cees Bos
CU: Rachel Streefland
SP: Michiel Eggermont
DENK: Jelle Bouwhuis
Senioren Utrecht: Robert Biever
Student & Starter: Ties de Theije

Er zijn ook vier partijen niet aanwezig vanavond: De Piratenpartij, Evenwicht Utrecht, de PVV en Rex Willem-Alexander.

19:25 Welkom

Hallo allemaal en welkom bij deze liveblog van het gemeenteraadsverkiezingen debat in Podium Hoge Woerd, De Meern. De onderwerpen onderwijs, huisvesting, klimaat, verkeersveiligheid en (burger)participatie staan vanavond op het programma.

Het debat start om 20:00, wij zijn er klaar voor!