LEIDSCHE RIJN – Abdelkader Yandouzi blijft zich verbazen over de angst die mensen hebben tegenover de Islam. Hij ervaart zijn religie juist heel erg als een religie van Vrede.

Abdelkader is 47 jaar oud en woont al sinds de start van de vinexwijk (1999) in Leidsche Rijn. Hij is geboren in Marokko, en al zijn hele leven moslim. Hij werkt bij het islamitische cultureel centrum, waar jong en oud samen komen voor verschillende activiteiten, zowel voor educatie als voor vrije tijd. De Leidsche-Rijninwoner vertelt dat hij zich erg thuis voelt in Leidsche Rijn, doordat er veel islamitische gezinnen wonen in zijn omgeving. Op dit moment staat de teller op 1200.

Abdelkader vertelt dat veel moslims tegenwoordig onderdrukking ervaren. In het buurthuis bespreken jongeren en ouderen vaak over de vooroordelen, en dat er een verkeerd beeld wordt geschetst van de religie door rechtse partijen zoals de PVV. Mensen zijn angstig tegenover de islam, en dit wordt ook gemerkt.

De medewerker zelf vindt het niet nodig dat andere mensen bang moeten zijn voor hun religie. “Ik ervaar de Islam juist als een religie van Vrede”, vertelt Abdelkader. Hij streeft de vijf zuilen na. Dit is vergelijkbaar met de tien geboden binnen de Christelijke kerk. Een van die zuilen is gebed. Minstens vijf keer per dag komen moslims samen om Allah te danken voor al zijn gaven. Een van de vijf andere gepraktiseerde zuilen is het uitdelen van aalmoezen, met als doel om uit te delen wat je ontvangen hebt.  Volgens Dhr. Yandouzi is de Islam juist een religie die goed wil zijn voor de medemens. De aanslagen worden niet gedaan in de naam van Allah. In de koran staat: “Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in dit land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood.”