LEIDSCHE RIJN – De gemeente Utrecht is bezig plannen te realiseren om de Rijnenburg polder in te richten als energielandschap met windmolens en zonnepanelen. Omdat er ook veel tegenstand is betreft de polder is er een team van neutrale experts en onderhandelaars ingezet die ook kijken naar de nadelen.  Een van die teamleden is Hans Koster van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 Hans, waarom ben jij onderdeel van dit team?

“De Gemeente Utrecht wou een groep experts met verschillende vakgebieden. Hierbij bij er ook werd gekeken naar de nadelige kant van de kwestie, om zo rekening te houden met de belangen van de omwonenden van de Polder. Aan de Universiteit heb ik onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van een windmolenpark, hierdoor kwam ik hiervoor in aanmerking.”

Wie zijn er nog meer onderdeel van dit team en waarom?

“Het team bestaat uit een aantal raadsleden van onder andere GroenLinks, de VVD, PvdA, SP en de PvdD. Hiernaast zijn er een aantal professionals die kijken naar de verschillende aspecten. Dit zijn onder andere Rijne Energie, die de voordelen en de urgentie van een energiepark aankaart, Hans Geleijns een adviseur van LPBsight die als adviseur dient bij ruimtelijke inrichting en milieu, en ik.”

 

Waarom is er zoveel tegenstand bij het energiepark?

De bouw van een windmolen-en zonnepanelenpark heeft veel voordelen maar ook een aantal nadelen. Deze nadelen zijn beperkt tot de omwonenden, maar naar dit belang moet ook gekeken worden. Als er windmolens worden gebouwd in een radius van twee kilometer neemt de woning gemiddeld 2,3% af, en bij een radius van één kilometer neemt de woning met 2,5%. De omwonenden hebben al verschillende klachten ingediend omdat ze bang zijn dat hun woning in waarde afneemt, en ze dus moeite hebben met verhuizen in de toekomst. Hier moet ook naar gekeken worden.

Hiernaast zijn veel inwoners van de Meern en Nieuwegein, het dorp wat aan de andere kant van de polder ligt, bang voor de slagschaduw van de turbines. Als de slagschaduw vaker dan twintig minuten in zeventien dagen per jaar plaatsvindt moeten de windmolens een aantal dagen per jaar stilgezet worden. Tijdens gesprekken met burgers kwam naar voren dat ze deze marge alsnog erg veel vinden. Ik begrijp het heel goed, ik zou zelf ook niet een constante slag door mijn woonkamer willen zien.” Maar niet alleen de slagschaduw zorgt voor overlast. Ook het zoemende geluid kan storend zijn, en op den duur kan het gaan zorgen voor slaaptekort en stres.”

Als er zoveel nadelen zijn, waarom wordt er dan toch overwogen om het park te bouwen?

“In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we met zijn allen gaan werken aan een beter klimaat, met duurzamere, milieuvriendelijkere energieopwekking. Ook Nederland, en ook Utrecht moet hier zijn steentje aan bijdragen. In het akkoord staat onder andere dat we in 2030 klimaatneutraal moeten zijn. Windmolens en zonnepanelen hebben hier een grote bijdrage aan.